Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)A jelen Általános Szerződési Feltételek [a továbbiakban: ÁSZF] a GT Solar Kft Kft. [továbbiakban: Szolgáltató], és a Szolgáltató által a www.gtsolar.hu weboldalon [a továbbiakban: weboldal]keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél [a továbbiakban: Ügyfél] jogait és kötelezettségeit tartalmazza. [Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek]. Az ÁSZF – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.gtsolar.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.


Szolgáltató:

Cégnév: GT Solar Kft.
Székhely:Nyíregyháza Vásárosnaményi út 35
Telephely:Nyíregyháza Vásárosnaményi út 35
Adószám:23417919-2-15
Cégjegyzékszám:15-09-077865
Cégbíróság:SZ-SZ-B Megyei Cégbíróság
A fogyasztói kifogások érvényesítésének címe:Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A webáruház szerverét az alábbi cég biztosítja:

Cégnév: VM Linux Ltd
Cím: International House, 24 Holborn Viaduct, London, EC1A 2BN
Cégjegyzékszám: 3615064
EU adószám: GB 726872406
Online üzenetküldés: https://clustered.net/#contact
E-mail: support@clustered.net
Telefon: 0845 838 7799


Vásárlási tudnivalók:

A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez [a termék/ek/ kézbesítéshez] az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. A termékek közötti böngészéshez, és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A megrendeléssel, és a szolgáltató általi visszaigazolással a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül, a szolgáltató a szerződést nem iktatja, így az később nem hozzáférhető. Lehetséges szerződéskötési nyelv: Magyar A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Egyes termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon, vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A termékek használati utasítását, ahol ezt a jogszabályok előírják a Szolgáltató a termékhez mellékeli. A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges, mivel a fotók műteremben vaku megvilágítással készültek.

Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. A termékek kizárólag az adatlapon szereplő méretekben, kiszerelésekben, vagy űrtartalommal  rendelhetőek meg. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte [a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása] és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénz visszatérítésre nincsen mód. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


 A webáruházban és az üzletekben feltüntetett ár egyes esetekben eltérhet. A vásárlás részletes leírása, kosár használata itt található.

Az Ügyfél által elküldött ajánlat [megrendelés] megérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának [megrendelés] Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat [pl. számlázási és szállítási információk, stb.], a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

A megrendelés visszaigazolása nem jelenti, hogy a megrendelt terméke[ke]t a Szolgáltató biztosan szállítani tudja. Főként leértékelt, kifutó termékeknél előfordulhat, hogy a megrendelt termék hiányos vagy sérült, ezért az nem értékesíthető. Ez esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról.  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 [II.26.] Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

Adatbeviteli hibák javítása. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására [törlés és/vagy módosítás] a weboldal megrendelési felületén. A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék[ek] és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel. 


Szállítási feltételek:

A Szolgáltató a megrendelt terméke[ke]t szállítmányozó cég [a továbbiakban: futárszolgálat] igénybevételével szállítja ki az Ügyfél részére, az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre. 
A kerti zuhanyzók házhoz szállításának költsége bruttó 3800Ft.


A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a szállítási díjat az Ügyfél viseli. Ebben az esetben a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül, és azt az Ügyfél által a megrendelés során választott fizetési módnak megfelelően köteles az Ügyfél megfizetni. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. 
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
A megrendelt termék[ek] lezárt dobozban érkezik/érkeznek és amennyiben a fizetés nem előre történt, a vételárat és az esetleges szállítási díjat a számla ellenében a futárszolgálat kézbesítőjének, készpénzben kell megfizetni. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője jelenlétében történő felnyitása, a termék[ek] sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A termék[ek] kiszállítását az MPL futárszolgálat végzi, a rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 2-3 munkanapon belül - a legtöbb esetben. Kiemelt időszakokban esetlegesen további 2 munkanap késedelem előfordulhat.  A Szolgáltató az MPL futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal. Az MPL futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke[ke]t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke[ke]t át tudják venni. Az MPL futárszolgálat kézbesítője az Ügyfél által megadott szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni.

Fizetési módok:

Készpénzes fizetés: Személyesen fizeti ki az áru ellenértékét boltunkban 4551 Nyíregyháza, Vásárosnaményi út 35. alatt.

Utánvételes árufizetés: Az áru ellenértékét a csomag átvételekor a futárszolgálat alkalmazottjának fizeti ki személyesen készpénzben. 
Banki átutalás [előreutalás]: Az áru ellenértékét, és a szállítási költséget banki átutalással előre fizeti ki. Ha megérkezett a pénz a számlánkra, utána feladjuk a csomagját. 
Biztonságos Bankkártyás fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával, az oldalunk nem tárolja a bakkártya adatait, a fizetés minden esetben a K&H Bank bakkártyás fizetés oldalán történik. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadják. A K&H Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el.

Elállási jog:

Az elállási jog a fogyasztót a  rögzítettek szerint megilleti, a fogyasztó a Ptk-ban meghatározottak körét jelenti [a továbbiakban: Fogyasztó]. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén] a terméknek,b] több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 [tizennégy] naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza [pl. fehérnemű, fürdőruha]

Elállási jog gyakorlásának a menete:
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató valamelyik elérhetőségének igénybevételével , személyesen, postán, elektronikus levélben.

Az elállási nyilatkozat minta innen letölthető. [PDF] 

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 [tizennégy] naptári napon belül [akár a 14. naptári napon] elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levélmegküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék[ke]et a Szolgáltató számlát kiállító üzletébe vagy a  feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 [tizennégy] naptári napon belül postai úton ajánlott küldeményként vagy futárszolgálattal eljuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi [postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja], vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címre. Szolgáltató részére történő visszaküldésének és a cseretermék Ügyfél részére történő kiszállításának közvetlen költségeit az Ügyfél köteles viselni. A termék[ek] Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék[ek] visszaküldésének közvetlen költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 [tizennégy] naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli, javasolt visszatérítési forma: elektronikus banki átutalás. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. Az elállási jog csak a magánszemélyként vásárlókat védi, cégek nem gyakorolhatják az elállási jogukat.

Panaszkezelés:

Segítünk, hogy megoldjuk problémádat, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy jótállási, szavatossági és elállási ügyintézésünkkel elégedett legyél. 
Amennyiben nem voltál elégedett, kérjük írj e-mailt vagy telefonálj központunkba az lenti elérhetőségeken. Az E-mail-ben küldött kérdésre, reklamációra három munkanapon belül adunk választ.

Panaszügyintézés helye, módja:
Cím és postacím:Nyíregyháza Vásárosnaményi út 35
Telefonszám: +36 [30] 576 3669
Email cím: info[kukac]gtsolar.hu
Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton 
Telefonos panaszügyintézés időrendje: munkanapokon: 9:00-17:00

Online vitarendezési platform:


Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete [Rendelet] alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. 

Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

Magyarországon a fogyasztói jogviták rendezésére a vállalkozó telephelyén működő Nyíregyházi Békéltető Testület jogosult. A Szolgáltatónak a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van.


A békéltető testület elérhetősége:
Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2. 
Telefon: +36-42-420-180
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a szolgáltató  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a GT Solar Kft  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Tájékoztató a jótállási jogokról

A termékekre a kötelezően előírt sávos jótállási határok vonatkoznak:
  • 10.000ft-ot elérő, de 100.000ft-ot nem meg haladó eladási ár esetén 1év·        
  • 100.000ft-ot meghaladó, de legfeljebb 250.000ft eladási ár esetén 2év·        
  • 250.000ft eladási ár felett 3év
 A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát-        szakszerűen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)-        rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,-        helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,-        elemi kár, természeti csapás okozta. 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó-        elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 -        ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásának törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termék szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vállalkozó székhelye szerinti kereskedelmi ás iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felelősség

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért  a szándékosan, súlyos gondatlansággal,vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat [linkeket]# tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


 

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!